Category: Chuyện đi làm

Những câu chuyện quanh việc đi làm

Đôi giày cũ

Đôi giày cũ không xấu, chỉ có tâm hồn con người mới xấu xí và méo mó mà thôi! Làm ngành dịch vụ, chỉ có khách hàng được bóc phốt thái độ/sản phẩm của chúng tôi. Còn chúng tôi phải im lặng chịu đựng những gì xấu xí, méo mó của họ. Hôm nay làm…

By tamvivu December 1, 2021 0