Month: November 2021

Nhà

Cách đây không lâu, bác Đào có đề cập đến chuyện sẽ vào nam ở với anh chị. Cả hai bác luôn. Rồi Tâm hỏi, thế còn đất đai thì sao, bác Đào bảo sẽ bán đấtRồi Tâm thấy muốn khóc. Vì sao nhỉ. Lúc đó Tâm hỏi đi hỏi lại vụ này bác Đào…

By tamvivu November 30, 2021 0