Month: October 2022

Review leo núi Lùng Cúng – Yên Bái

Những tưởng trải nghiệm xe ôm nhảy múa trên đá ở Nhìu Cồ San đã đủ để khiến mình bàng quan trước bất cứ cung offroad nào nhưng trải nghiệm xe ôm Lùng Cúng vẫn khiến mình khóc thét. Đỉnh núi Lùng Cúng cao 2913m và thuộc Top 15 trong số những đỉnh núi cao…

By tamvivu October 24, 2022 0